Internet of Things 2020 gaat NIET door.

Met het oog op de huidige situatie in ons land en een groot deel van de rest van de wereld, hebben we binnen Creating 010 in overleg met onze interne en externe partners besloten Rotterdam IoT 2020 NIET door te laten gaan. Dat is een moeilijk, maar onontkoombaar en tegelijkertiijd wijs besluit, zo denken we.

We hebben besloten om het programma zoals we dat voor dit jaar hebben ontwikkeld, inclusief het thema Truth or Data, te hanteren voor Rotterdam IoT 2021, onze jubileumeditie. De wereld van internet of things, digitalisering en algoritmes verandert voortdurend. We zijn echter de mening toegedaan dat bij de volgende editie de gekozen insteek en de ontwikkelde aanpak nog steeds actueel zijn.

Intussen houden we iedereen zo veel mogelijk op de hoogte over de ontwikkeliing van onze tiende uitgave van Rotterdam IoT op 9 april in 2021.

Kenniscentrum Creating 010 organiseert Internet of Things

Kenniscentrum Creating 010 doet onderzoek naar maatschappelijke transformaties die samenhangen met digitalisering en ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie. In haar onderzoek stelt Creating 010 mensen in hun sociale context centraal. Daarbij zijn ontwerpers, ontwikkelaars en toepassers van technologie van belang. Door hun keuzes kunnen ze mogelijke bedreigingen van technologie wegnemen of verlichten, bijvoorbeeld door te kiezen voor beveiligde opslag van data en het gebruik van open source software. Bovendien kunnen ze richting geven aan de toekomst, door zich bij het ontwerpen van producten en diensten, maar ook van winkelstraten en steden, te richten op wat gebruikers, stakeholders en de samenleving nodig hebben. Vanuit dat perspectief helpt Creating 010 ook bij het ontwikkelen van innovatieve onderwijsconcepten.

Daar komt bij dat ICT en digitalisering de ontwikkeling van netwerken van mensen, organisaties en bedrijven bevorderen. Daarbinnen kunnen innovaties ontstaan en doorontwikkelen. Creating 010 doet daarom ook onderzoek naar nieuwe modellen die de meerwaarde van netwerken voor burgers, instellingen en bedrijven kunnen realiseren.

De belangrijkste betrokken sectoren zijn de creatieve industrie en ICT. Beide geven actief vorm en invulling aan transformaties, bijvoorbeeld in de zorg, ondernemerschap, retail en stedelijke ontwikkeling. Creating 010 werkt nauw samen met het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) en de HR WERKplaats Techniek, maar beperkt zich daar niet toe. De aanpak van Creating 010 is interdisciplinair en de onderzoeksthema’s worden opgepakt met maatschappelijke partners en met opleidingsinstituten en kenniscentra binnen Hogeschool Rotterdam en daarbuiten.

Neem contact met ons op

ja, ik meld mij aan voor meer informatie over Internet of Things

Voorgaande edities