Rotterdam Internet of Things 2020:
Truth or Data?

Er gaat geen dag voorbij zonder nieuws over algoritmes en data en de wijze waarop bedrijven en overheden zich daarvan bedienen. Er is grote onzekerheid over de manier waarop ze ons leven veranderen. De honger naar kennis over hoe kunstmatige intelligentie werkt neemt toe en de roep om experts op dit terrein klinkt luid.

Kennis- en onderwijsinstellingen zetten artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) hoog op hun agenda’s en verbinden ze met thema’s als ethiek en maatschappelijke opgaven. Meer dan ooit wordt gediscussieerd over de maatschappelijke, politieke en ethische kwesties over de aard en eigenschappen van de digitale samenleving die gaandeweg haar beslag krijgt. We zien dat deze nu ook echt begint door te dringen in onze fysieke omgeving.

Op donderdag 9 april vindt de negende Rotterdamse editie van de Rotterdam International Internet of Things Day plaats. Deze dag biedt een programma vol interessante workshops, boeiende discussiepanels, aansprekende keynotes en uitdagende lezingen.

Tegelijkertijd wordt er geëxperimenteerd en geëxploreerd in een hackathon en kan er een masterclass worden gevolgd over Responsible IoT onder auspiciën van ThingsCon. Rotterdam IoT 2020 is bestemd voor ondernemers, beleidsmakers, experts, onderzoekers, docenten, studenten en geïnteresseerde burgers en vindt plaats in Het Nieuwe Instituut Rotterdam vanaf 09:30 uur.

Truth or Data?

Rotterdam IoT 2020 biedt een breed scala aan onderwerpen onder de noemer ‘Truth or Data?’. De wijze waarop onze beelden van de samenleving, de politiek en onze cultuur tot stand komen, verandert grondig door het groeiend belang en gebruik van data. Dat levert tal van belangrijke vragen en kwesties op. Wat gebeurt er als machine gestuurde algoritmes leidend worden voor ons denken en handelen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de wijze waarop we worden aangesproken als consumenten en burgers? Hoe verandert de wijze waarop bedrijven ondernemen en overheden beleid maken en uitvoeren? Wat is het beeld van de samenleving dat wij ons vormen op basis van de stroom van gepersonaliseerde digitale content? Wat is de betekenis van waarheid in een data-based society? Hoe verandert de wijze waarop bedrijven ondernemen en overheden beleid maken en uitvoeren? Wat is het beeld van de samenleving dat wij ons vormen op basis van de stroom van gepersonaliseerde digitale content? Wat is de betekenis van waarheid in een data-based society? Wat betekent dit voor het ontwerpen van diensten, producten, steden en systemen?

Programma

Als keynote spreker treedt dit jaar op historicus, filosoof en journalist Philipp Blom. Hij schreef onder meer voor The Independent, Times Literary Supplement en Frankfurter Algemeine Zeitung. Hij publiceerde een reeks gezaghebbende en goed ontvangen werken waarin de interactie van technologie en samenleving vaak een belangrijke rol spelen, maar waar ook de geschiedenis van belangrijke stromingen en ideeën aan bod komen. Een van zijn laatste boeken, Wat op het spel staat, is een appèl om na te denken over de consequenties van klimaatverandering en digitalisering en over ons huidige economische model dat vooral gericht is op groei.

Het programma bestaat voorts uit een groot aantal lezingen, discussies en workshops. Thema’s die onder meer aan bod komen zijn de kwaliteit van data, het gebruik van algoritmes in verkeerssystemen, de rol van kunstmatige intelligentie in diagnostiek, digitale vrijheid en de rol en betekenis van het digitale zusje (Digital Twin) voor het begrijpen van de dynamiek van de Stad Rotterdam. Ook wordt er wederom een datawandeling georganiseerd.

Aanmelden kan vanaf 3 maart.
Meld je hier aan voor het laatste nieuws rondom IoT 2020.

ja ik meld mij aan voor Internet of Things 2020 updates

Truth?
or
Data?!
Slider

Voorgaande edities