The parametric city

Smart cities are cities in which the ‘Internet of Things’ and advanced data analytics are used to address persistent societal problems. Many urbanists, designers, engineers, enterpreneurs and policy makers are currently embracing the idea of a smart city. However, present thinking and practice about smart cities suffer from a number of shortcomings, i.e. they often reflect either purely utopian or highly instrumentalist views and approaches.

This keynote offers a critical reflection on both current theory and practice of smart cities in Europe and beyond. It argues that the concept of a ‘parametric city’ is best suited to counter a number of dystopian aspects that are commonly overlooked. In such a city specific forms of policy intervention, civil involvement and regional coordination are needed to ensure an optimal outcome. The keynote brings together these measures in a practical ‘building model’ for the parametric city.

Ontwerpvraagstukken voor de data samenleving

Een van de meest markante ontwikkelingen van dit moment is de snel voortschrijdende dataficering van de samenleving: alles wat we doen wordt uitgedrukt in data. Door internet is alles bovendien met alles verbonden; daarom wordt ook wel gesproken over het Internet of Everything of het Allternet.
De implicaties daarvan zijn verregaand: aan de ene kant ongekende mogelijkheden en spannende nieuwe oplossingsrichtingen voor maatschappelijke uitdagingen, aan de andere kant onbedoelde en soms ongewenste effecten. In filosofisch opzicht raken deze ontwikkelingen de fundamenten van ons mens-zijn: wat betekent leven in de datasamenleving bijvoorbeeld voor onze menselijke autonomie?

Hoe kunnen we  op een verantwoordelijke manier omgaan met gegevens van allerlei kaliber, die in hun onderlinge verbondenheid leiden tot een vaak radicale transparantie van mensen? In veel discussies over IoT  – en zeker in de recente hype rond smart cities – worden deze issues meestal slechts oppervlakkig geadresseerd zonder fundamentele reflectie op wat voor soort samenleving we voor ons zien en welke ontwerpvraagstukken dat met zich mee brengt. Iedereen ziet wel dat bijvoorbeeld privacy een belangrijk thema is, maar vaak blijft het bij die constatering.
Ethische kwesties worden vaak geframed als een rem op innovatie. Het is veel productiever om dit soort vragen als ontwerpvragen te benaderen en niet als gewichtige issues  waar een ethiekcommissie een oordeel over moet vellen. We moeten toe naar vormen van samenwerking (bijvoorbeeld in het onderwijs) waarin het ontwerpen van privacy niet puur een juridische kwestie is, maar als uitdaging voor creatieven wordt benaderd of de vraag ‘hoe kun je ethiek programmeren?een sleutelvraag wordt voor IoT developers.

Predictive Analysis

Predictive Analysis wordt gezien als de belofte van een voorspelbare toekomst, waarin agenten weten waar de inbraak plaatsvind en vraag voorspelling een efficiënt productieproces overproductie en tegengaat. De belofte van een voorstelbare toekomst ook, waarin onzekerheid over welke richting the volgen, kan worden gereduceerd.

In de workshop ‘Predictive analysis’ wordt ingegaan op onderzoeksmethodiek die afgelopen jaar gebruikt is bij het in kaart brengen van mogelijke toekomsten.

In antwoord op de vraag welke signalen uit het nu het in zich hebben mogelijke toekomsten van retail in kaart te brengen hebben 25 jonge, innovatieve studenten ruim 700 signalen verzameld, 10 trends gedestilleerd, 25 antwoorden ontwikkeld en zeker 5 belangrijke kernonzekerheden over de toekomst van retail werden met docent futurist Justien Marseille in kaart gebracht.

Hierbij hebben ze gebruik gemaakt van een tool dat het mogelijk maakte gevonden signalen in kaart te brengen. Letterlijk door ze op een kaart te zetten, figuurlijk door ze te verbinden aan de geselecteerde trends. Dit experiment, deze tool, door onderzoeker Peter Kun gebouwd, vormt de kern van de workshop predictive analysis.

De workshop gaat in op de vraag in hoeverre een instrument dat signalen verzameld en indexeert naar innovatorswaarde (BRS en dergelijke) bijdraagt aan het inzichtelijk maken van ophanden zijnde relevante onderwerpen.

Ook gaat de workshop in op de vraag:

  • Hoe het instrument bij kan dragen aan het geven van  vakken rond toekomstonderzoek, welke voorwaarden en dromen?
  • Hoe kunnen we de ‘upload’ en instroom mechaniseren?
  • Waar moet de tool aan voldoen?
  • Wat kan de tool worden?
  • Wie willen er meedoen?

What if objects can dream?

In the world of Internet of Things, objects are able to collect data by sensing their environment.
It is possible to embed all sorts of sensors in things, objects.
These sensors measure not only simplistic data like humidity or movement but sense and synthesize a bunch of complexer data that knows about the environment and the person, which can be used, maybe even, to derive a mood out of that. Objects become alive. They store information, have a memory, and are able to communicate with each other through the internet with us. What if we treat these objects not persé as slaves? What if we don’t use them to improve our physical and mental functioning?
Can they inspire us instead? What if we threat them as sensible beings?

In this workshop we would like to focus on the poetic aspect of the Internet of Things and think about objects that dwell and have their own life. We think, philosophize and discuss about whether objects can become part of our emotional life. In three thematic roundtable worksessions (± 2 hours) we work on future scenario’s for objects that have a secret life of their own.

Goal of the workshop is to be inspired, inspire others and to exchange knowlegde.
The outputs of the roundtables will be used as the basis for educational programs.
The roundtables will evolve around 3 perspectives:
– Design / art / play
– Critical engineering
– Research / reflection

Roundtable 1: Objects that dream

by Yoana Buzova & Aldje van Meer
Keywords: storytelling, speculative design, make and play

When thinking of the IOT, we mostly see creepy videos about sleek people in sleek homes living optimized lives full of smart objects. These videos seem to radiate the belief that the purpose of a well-lived life is efficiency. There’s no magic or joy or silliness in it. Just an optimized, efficient existence. Can we also try to keep the future at least a bit WEIRD and playful?
Within this round table the poetic potential of the IOT will be further explored….
In this workshop we speculate, prototype, draw and come up with dreamy future scenario’s.

Roundtable 2: Stupid smart things

by Beam van Waardenberg
Keywords: critical engineering, design autopsy: dissecting the things of IO.

In the world of IOT, objects become more and more smart. The smarter the better. These smart devices, are promising to help us becoming more healthy and efficient human beings. The gadets are beautifully designed and come with app’s, updates, global databases, sharing, liking and other spreading of your achievements measured by these smart devices.

“Real” experience with the smart gadgets (Mindwave brainsensor, EPOC, MI-band and others) indicates that the results are extremely poor or the algorithm is simply wrong, or indicates other things – is not what is promise or what you expected. The design is beautiful, the marketing impeccable, the packaging gorgeous,  but at best it only partially works. The AI inside is not (yet) as smart as is suggested.

During the workshop we analyze a specific smart device, the MI-band. The data coming out of this sensor will be displayed and explained. We even compare the data of two different smart devices. The hard data are mapped to calories and sleeping time. Some pattern recognition or AI is required to translate to calories and sleep time. But how accurate are these data? Studying Japanese in “deep sleep”?

We can get angry and throw the gadets away or … we can dream of another, more poetical approach, a new friendship, playful, with a lot of humor. Could we treat these gadgets as our new babies and start educating them? Can we invent new ways of comedy around these stupid smart things?

Roundtable 3: Manifesto for Whispering Objects

by Michelle Kasprzak & Deanna Herst

How do you design for a world without visible interfaces and secretely communicating objects?

In 1991 Marc Weiser (chief scientist, Xerox Parc, “godfather” of ubiquitous computing) published the legendary article “The Computer of the 21st century”: one day computers would  be seamlessley interwoven into the fabric of our every day lives.
Twenty six years later, in 2016, this scenario seems to have become reality: technology has become embedded in many objects around us  – invisibly and with yet unknown implications. How do we re-establish our personal and affective connections to connected objects in times of IoT?

In this workshop we will compose a Manifesto for Whispering Objects. Which statement can we (designers, users, engineers) make towards objects that are networked and invisibly connected? How do we re-connect to these closed objects?
We will collect and (ab)use relevant  references, articles and quotes about possible perspectives for the design of IoT-objects, be they speculative, realistic or absurdistic.

Klimaatkennis voor stedelijke kwaliteit

KNMI verzamelt iedere seconde data. Hiermee kunnen we weersverwachtingen maken, waarschuwen voor extreem weer en onderzoek doen naar bijvoorbeeld milieueffecten en het klimaat. Hierdoor heeft KNMI veel expertise met het gebruiken en verwerken van data. Veel van deze data is inmiddels ontsloten als open data en kan door iedereen gebruikt worden.

Nederland is een van de meest dichtbevolkte landen van Europa. Vooral in grote steden leidt dit tot grotere belasting op het milieu. Innovatie en nieuwe vormen van samenwerking zijn nodig om de kwaliteit van leven in de stad te verbeteren. Met de nieuwe technieken die beschikbaar zijn zoals Internet of Things en LoraWan is er ook steeds meer mogelijk. Door de jarenlange ervaring van het KNMI te combineren met de innovatieve en creatieve lokale oplossingen en aanpak kunnen we tot nieuwe inzichten komen.

Kenniswerkplaats Urban Big Data

Deel I
Titel: A Big Data Approach to Support Information Distribution in Crisis Response.
Abstract: Crisis response organisations operate in very dynamic environments, in which it is essential for responders to acquire all information critical to their task execution in time. In reality, the responders are often faced with information overload, incomplete information, or a combination of both. This hampers their decision-making process, workflow, situational awareness and, consequently, effective execution of collaborative crisis response. Therefore, getting the right information to the right person at the right time is of crucial importance.

The task of processing all data during crisis response situations and determining for whom at a particular moment the information is relevant is not straightforward. When developing an information system to support this task, some important challenges have to be taken into account. These challenges relate to the structure and truthfulness of the used data, the assessment of information relevance and the dissemination of relevant information in time. While methods and techniques from Big Data can be used to collect and integrate data, machine learning can be used to build a model for relevance assessments. An implementation of such a framework of Big Data is the TAID software system that collects and integrates data communicated between first responders and may send information to crisis responders that were not addressed in the initial communication. As an example of the impact of TAID on crisis response, we describe its effect in a simulated crisis response scenario.

Deel II
Title: Protecting privacy in Big Data settings
Abstract: Emergence and growth of IoT result in proliferation of large volumes of data in different types and formats, in a fast and dynamic pace. The Big Data paradigm is concerned with collection, storage and processing of such data that pave the way to a wide range of innovate applications. For example, refrigerators connected to grocery stores can automatically order goods whenever they sense low levels of grocery articles. Although Big Data offers various opportunities and prospects, it faces many challenges such as data quality and privacy. In this presentation we shall focus on the challenge of privacy preserving in Big Data settings, specially in the light of the recent European regulation (i.e., the General Data Protection Regulation) to be effective in a couple of years. We shall outline main privacy issues and (legal) requirements. The success of IoT and Big Data to become reality, we shall argue, depends on how we appropriately address the privacy challenge proactively (i.e., by adopting the privacy by design approach). To this end, we shall sketch some technical solutions directions.

Emergence and growth of IoT result in proliferation of large volumes of data in different types and formats, in a fast and dynamic pace. The Big Data paradigm is concerned with collection, storage and processing of such data that pave the way to a wide range of innovate applications. For example, refrigerators connected to grocery stores can automatically order goods whenever they sense low levels of grocery articles.

Although Big Data offers various opportunities and prospects, it faces many challenges such as data quality and privacy. In this presentation we shall focus on the challenge of privacy preserving in Big Data settings, specially in the light of the recent European regulation (i.e., the General Data Protection Regulation) to be effective in a couple of years. We shall outline main privacy issues and (legal) requirements. The success of IoT and Big Data to become reality, we shall argue, depends on how we appropriately address the privacy challenge proactively (i.e., by adopting the privacy by design approach). To this end, we shall sketch some technical solutions directions.

Privacy in de smart city

Smart cities beschikken niet alleen over slimme techniek en slimme mensen, maar ook over enorme hoeveelheden gegevens; over luchtkwaliteit en energiegegebruik, maar ook over hoe mensen zich verplaatsten in de stad, waar ze langere tijd blijven, en wat ze op sociale media zetten.

Al deze data zijn aan verschillende regimes van privacy onderworpen. Dat is het onderwerp van deze lezing: hoeveel privacy hebben mensen in de smart city, vormen overheid of bedrijfsleven of mensen zelf de grootse bedreiging voor privacy, en moet een stad een eigen privacbeleid hebben? Dat zijn de onderwerpen die in deze lezing aan de orde komen.

Next steps in Retail Innovation

Er gebeurt momenteel veel binnen retailland. Het shoppinggedrag van de consument is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd, wat zichtbare gevolgen heeft voor de rol van de (offline) retailer. Dat het Internet of Things een belangrijke rol speelt en kan spelen in deze ontwikkelingen, zal tijdens de workshop meer dan duidelijk worden. Het doel van de workshop is om de uitdagingen van retailers in kaart te brengen, het begrip Internet of Things duidelijk te krijgen en deze kennis te vertalen naar oplossingen voor de retailer. Kortom: retailers (en retail stakeholders) bewust te maken van de kansen die het Internet of Things met zich meebrengt en hoe je daar als retailer op in kunt (en moet!) springen.

Mirjam den Boer (Instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie – Hogeschool Rotterdam) en Bob Corporaal (Coolblue) gaan tijdens deze interactieve workshop met de aanwezigen opzoek naar het antwoord op de vraag: Hoe kan IoT mij helpen bij de uitdagingen waar de retailbranche momenteel tegenaan loopt? Graag doen we dat aan de hand van een aantal concrete vraagstukken die momenteel spelen bij retailers. Dus ben jij een retailer, klein of groot, en heb je een concreet vraagstuk liggen welke je graag (met behulp van IoT) opgelost ziet worden? Meld je dan aan voor de workshop ‘Next step in Retail Innovation’. Wil je vooral inspiratie op doen over de rol van IoT binnen de retailbranche, ook dan ben je natuurlijk van harte welkom om aan te schuiven.

De workshop kent de volgende opbouw:
– The future of retail & inventarisatie van actuele uitdagingen binnen retail
– The Internet of Things & praktijkvoorbeelden
– IoT & the future of retail

Object-Oriented Ontology for the Internet of Things: a quick philosophy lesson

Object-Oriented Ontology is a contemporary philosophy which no longer puts humans at the center of the world. Its name may sound confusing to IT developers since it is neither about object orientation in programming, nor about information ontologies.

Nevertheless, it opens up a new way of seeing the world for designers and engineers: a world inhabited by things as much as by living beings. This talk will give an easy-to-follow introduction into Object-Oriented Ontology, showing what it could mean for the Internet of Things and how designers use it in their work today. No previous knowledge of philosophy is required.

The Things Network & City of Things, Part 1: Applications of IoT in Urban Life

Apart from the many opportunities IoT offers for businessess and industries, IoT promises exciting new perspectives for cities and it’s inhabitants as well. In this workshop we will put our heads together to come up with solutions and services for every day urban life: ideas that help us personally in our day to day lives.

Perhaps you want equip your racing bike with a motion sensor that alerts you if it’s being triggered when it should be safely standing in the shed. Or if you want to take it a step further: you may be worried about the air quality in your neighbourhood. It’s only a matter of time before such sensors are plug and play and available off the shelf, empowering people with the ability to gather data and insights.
IoT requires connectivity and in this workshop we will focus on LoRa. LoRa allows for tiny packages of data or commands to be sent over long distance, in a very battery efficient manner and without the use of the internet.

Rotterdam already has such a network, set up by The Things Network 010. TTN010.nl is a community that works on realizing an open and freely accessible LoRa-network for the city and port of Rotterdam, aiming to unleash the innovative potential LoRa and IoT has to offer.
If you’re wondering what IoT can do for you in your daily life and are happy to share your ideas about it, come join this workshop! You’ll be quickly brought up to speed on the TTN010 LoRa network and then we dive into how the internet of things may help you.
This is the first part of the combined workshop of The Things Network and City of Things.

Digital Social Innovation: IoT for urban social issues

Internet of Things en Open en Big Data beloven veel voor Smart Cities. In steden worden leegstaande gebouwen ingericht voor start-ups en zelfstandigen, bedrijven leveren hardware en software voor netwerksystemen en overheden maken data beschikbaar over infrastructuur, verkeer, luchtkwaliteit, verkeersstromen, enzovoorts.

In veel gevallen kan dit leiden tot efficienter bedrijfsvoering en dienstverlening. Maar zien we deze veelbelovende voorbeelden ook op het sociale domein? Het lijkt erop dat we nog niet goed weten hoe we optimaal kunnen profiteren van nieuwe technologieën bij sociale kwesties als bijvoorbeeld het terugdringen van onderwijsachterstanden, het verminderen van eenzaamheid, het voorkomen van schulden of het bevorderen van sociale cohesie. In deze complexe vraagstukken zijn meerdere belanghebbenden betrokken waarvan niet altijd duidelijk is wie de ‘probleemeigenaar’ is.

Voor maatschappelijk betrokken technologie- en media-designers die de waarde van ontwerpdenken en –doen willen inzetten voor veranderingsprocessen in deze sociale vraagstukken, is het moeilijk hierin een positie te vinden.In deze workshop komen we met deelnemers uit de overheid, designbureaus, kennisinstellingen, en bewonersorganisaties bijeen om te ontdekken hoe nieuwe technologieën waarde kunnen toevoegen aan maatschappelijke veranderingen waarbij technisch mogelijkheden kunnen worden gebruikt in het belang van de burgers van de stad. Dit doen we aan de hand van voorbeelden en vanuit de vragen die deelnemers aandragen.

Internet of Things: potentials and challenges

Internet is regarded as a key enabler of smart environments. These environments, including human beings, are being equipped with a growing number of devices with sensing capabilities. These devices generate an enormous amount of data from various types. Various stakeholders are eager to take full advantage of these data by exploiting the data in applications that ease our daily lives and provide insight in many phenomena in our society.

The surge of many (recommender) apps today is an example of the former, while using devices that measure our body features to understand our (collective) behaviours is an example of the latter. Hereto, the field of data analytics is being extended in different directions, which are not necessarily divergent. However, the use of data analytics is not straightforward in practice, as it raises several challenges and issues to deal with (like privacy, data quality, and interpretation and applicability of the results). In this presentation, we discuss the potentials and challenges raised by the application of data analytics in IoT (Internet of Things) and how to face these challenges.

The Things Network & City of Things, Part 2: Implications of IoT for City Making

Quite some people associate smart cities with a top-down technological approach where the mayor can control the town using a giant dashboard installed by some large IT-giant: less garbage there, more taxis here! But with the emergence of Internet of Things citizens can set up networks and sensors themselves in a bottom-up approach in order to save energy, optimise the use of resources, measure temperature and air pollution, to find a parking spot…

The question is how will such technologies (such as IoT) have an impact on the way we design and plan for buildings and cities. Intuitively we think that we are no longer dealing with some simple add-ons to homes or vehicles. Such systems will become deeply embedded in walls, in sewage systems, in the pavement of streets. They will distribute stored energy, allow people to collectively share buildings, spaces and vehicles, self-service food and drinks, and distribute your on-line purchases.

In the workshop we will explore new directions for the design of homes, public buildings and cities that Internet of Things can enable.

This is the second part of the combined workshop of The Things Network and City of Things.

The Fourth Industrial Revolution

Als mens, organisatie en samenleving ondergaan wij een technologische revolutie en onze postmoderne samenleving is steeds meer gebaseerd op in netwerken verbonden mensen, organisaties en objecten. Netwerken stellen ons in staat ongeacht tijd en plaats onderlinge verbindingen aan te gaan en informatie uit te wisselen en te delen tussen willekeurige mensen, organisaties en objecten. Technologie en netwerken vormen ook de basis voor de ontwikkeling van intelligente steden in de wereld.

Ook de wereldwijde industrie ontkomt niet aan deze ontwikkelingen en termen als industrial internet, advanced manufacturing, smart industries en cyber-physical systems worden daarmee steeds gebruikelijker. Deze nieuwe industriële revolutie vormt een nieuwe uitdaging voor bedrijven en organisaties en vormt een noodzaak om hun (productie) processen opnieuw uit te vinden. Leven, wonen, werken produceren en creëren in netwerken vereist een fundamentele verandering in de perspectieven waarmee wij leven, organiseren en produceren.