Digital Social Innovation: IoT for urban social issues

Internet of Things en Open en Big Data beloven veel voor Smart Cities. In steden worden leegstaande gebouwen ingericht voor start-ups en zelfstandigen, bedrijven leveren hardware en software voor netwerksystemen en overheden maken data beschikbaar over infrastructuur, verkeer, luchtkwaliteit, verkeersstromen, enzovoorts.

In veel gevallen kan dit leiden tot efficienter bedrijfsvoering en dienstverlening. Maar zien we deze veelbelovende voorbeelden ook op het sociale domein? Het lijkt erop dat we nog niet goed weten hoe we optimaal kunnen profiteren van nieuwe technologieën bij sociale kwesties als bijvoorbeeld het terugdringen van onderwijsachterstanden, het verminderen van eenzaamheid, het voorkomen van schulden of het bevorderen van sociale cohesie. In deze complexe vraagstukken zijn meerdere belanghebbenden betrokken waarvan niet altijd duidelijk is wie de ‘probleemeigenaar’ is.

Voor maatschappelijk betrokken technologie- en media-designers die de waarde van ontwerpdenken en –doen willen inzetten voor veranderingsprocessen in deze sociale vraagstukken, is het moeilijk hierin een positie te vinden.In deze workshop komen we met deelnemers uit de overheid, designbureaus, kennisinstellingen, en bewonersorganisaties bijeen om te ontdekken hoe nieuwe technologieën waarde kunnen toevoegen aan maatschappelijke veranderingen waarbij technisch mogelijkheden kunnen worden gebruikt in het belang van de burgers van de stad. Dit doen we aan de hand van voorbeelden en vanuit de vragen die deelnemers aandragen.