Predictive Analysis

Predictive Analysis wordt gezien als de belofte van een voorspelbare toekomst, waarin agenten weten waar de inbraak plaatsvind en vraag voorspelling een efficiënt productieproces overproductie en tegengaat. De belofte van een voorstelbare toekomst ook, waarin onzekerheid over welke richting the volgen, kan worden gereduceerd.

In de workshop ‘Predictive analysis’ wordt ingegaan op onderzoeksmethodiek die afgelopen jaar gebruikt is bij het in kaart brengen van mogelijke toekomsten.

In antwoord op de vraag welke signalen uit het nu het in zich hebben mogelijke toekomsten van retail in kaart te brengen hebben 25 jonge, innovatieve studenten ruim 700 signalen verzameld, 10 trends gedestilleerd, 25 antwoorden ontwikkeld en zeker 5 belangrijke kernonzekerheden over de toekomst van retail werden met docent futurist Justien Marseille in kaart gebracht.

Hierbij hebben ze gebruik gemaakt van een tool dat het mogelijk maakte gevonden signalen in kaart te brengen. Letterlijk door ze op een kaart te zetten, figuurlijk door ze te verbinden aan de geselecteerde trends. Dit experiment, deze tool, door onderzoeker Peter Kun gebouwd, vormt de kern van de workshop predictive analysis.

De workshop gaat in op de vraag in hoeverre een instrument dat signalen verzameld en indexeert naar innovatorswaarde (BRS en dergelijke) bijdraagt aan het inzichtelijk maken van ophanden zijnde relevante onderwerpen.

Ook gaat de workshop in op de vraag:

  • Hoe het instrument bij kan dragen aan het geven van  vakken rond toekomstonderzoek, welke voorwaarden en dromen?
  • Hoe kunnen we de ‘upload’ en instroom mechaniseren?
  • Waar moet de tool aan voldoen?
  • Wat kan de tool worden?
  • Wie willen er meedoen?