The Fourth Industrial Revolution

Als mens, organisatie en samenleving ondergaan wij een technologische revolutie en onze postmoderne samenleving is steeds meer gebaseerd op in netwerken verbonden mensen, organisaties en objecten. Netwerken stellen ons in staat ongeacht tijd en plaats onderlinge verbindingen aan te gaan en informatie uit te wisselen en te delen tussen willekeurige mensen, organisaties en objecten. Technologie en netwerken vormen ook de basis voor de ontwikkeling van intelligente steden in de wereld.

Ook de wereldwijde industrie ontkomt niet aan deze ontwikkelingen en termen als industrial internet, advanced manufacturing, smart industries en cyber-physical systems worden daarmee steeds gebruikelijker. Deze nieuwe industriële revolutie vormt een nieuwe uitdaging voor bedrijven en organisaties en vormt een noodzaak om hun (productie) processen opnieuw uit te vinden. Leven, wonen, werken produceren en creëren in netwerken vereist een fundamentele verandering in de perspectieven waarmee wij leven, organiseren en produceren.