Peter van Waart

Ontwerpdocent bij de opleiding Communication & Multimedia Design van CMI en onderzoeker Smart & Inclusive Society van Kenniscentrum Creating 010.

“Voor commerciële doeleinden zijn er talloze geslaagde voorbeelden te vinden van toepassingen van IoT. In het sociale domein zie ik echter designers worstelen om vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid als ontwerper bij te dragen aan sociale vraagstukken zonder dat zij daar zelf het schip mee ingaan. Juist bij deze vraagstukken zou de kracht van ontwerpen benut én gewaardeerd moeten worden.”